PGMBD

ZWO

printen

Van Kameleon naar Alpe D"uzes

08-04-2013

Verslag van het Kringenwerk Geleen

Op zondagmiddag  24 maart  was er voor de vijfde keer een interview met onze Wintergast. Dit jaar was dat Jan de Koning, eindredacteur bij L1.

Opgegroeid in de verzuilde, maar veilige en overzichtelijke samenleving van de 60-er jaren in een traditioneel Gerefomeerd gezin, waren er de verhalen van W.G.van der Hulst die voorgelezen werden en de boeken van de Kameleon die grote indruk maakten. Geborgenheid en avontuur zijn twee pijlers in het leven van Jan, toen en nu.Hij haalde zijn diploma’s als goudsmid en horlogemaker aan de Zilverschol in Schoonhoven. Maar een ontmoeting met een persfotograaf en een preek over de talenten, deden hem een andere keuze maken. Hij ging naar de school voor journalistiek en kwam bij de radio te werken. Met je neus op het nieuws staan en daar verslag van doen. De mensen vertellen wat er gebeurt. Dat intrigeert Jan tot op de dag van vandaag. Grote rampen als de vuurwerkramp in Enschede, of de Tsunami in Indonesië. Hij was erbij en ging er op af.  Woorden als verlangen, hoop en vertrouwen kwamen op verschillende manieren langs. Als verhaal in de bijbel, als lied van Ramses Shaffy en Liesbeth Liszt of Nick en Simon.

Jan blijft zoeken naar grenzen en wil die verlggen. Dat inspireert hem. Daarom gaat hij deze zomer meedoen aan de Alpe d’Huzes. Zes keer de berg op om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Deze middag haalde Jan daar 77,50 voor op. Maar ook u kunt nog geld doneren.

Nelleke de Kruik


laatste update.: