PGMBD

ZWO

printen

BRIEF AAN DE PROTESTANTE GEMEENTE MAAS- EN BEEKDAL

28-01-2021

Beste Gemeenteleden,
Een hartelijke groet aan u allen vanuit de parochie Vrangendael, hier in Sittard.
Al jaren hebben onze gemeenschappen de traditie om twee keer per jaar bij elkaar te komen om samen ons geloven te beleven, te vieren met zang, gebed, overweging en onderlinge ontmoeting.
Helaas is dat september vorig jaar niet gelukt en gaat dat ook nu niet – gescheiden als wij zijn door de coronamaatregelen, waaraan we ons behoedzaam gehouden weten.

Deze groet lijkt dus een beetje op datgene, wat Paulus aan het begin en aan het einde van zijn brieven aan de verschillende gemeenten liet optekenen. Hij kon niet overal tegelijk komen, maar aan de handgeschreven tekst aan begin en einde van zijn brieven is de gloed van betrokkenheid bij de gelovigen uit alle windstreken voelbaar. Zie deze groet als een handschrift aan jullie allen.

Het thema van de bidweek van de Eenheid brengt ons samen: ‘Blijf in Mijn liefde’. We worden uitgenodigd eerst in onszelf te keren om de inspiratie van het geloven te onderzoeken en te voelen. Speciaal in verbondenheid met Jezus Christus, in wiens voetspoor onze gemeenten, parochies en kerken gaan. We voelen ons daarin ook verbonden met elkaar en we staan open naar de wereld om ons heen. Zover als onze mogelijkheden reiken willen we handen en voeten geven aan ons geloven, over grenzen heen. Ook al is die grens naar elkaar toe vandaag jammer genoeg wat strak getrokken.


Genade en vrede, schrijft Paulus een aantal keren in zijn persoonlijke handschrift aan de gemeenten. Dat wensen we jullie ook toe, in herkenning en verbondenheid. Moge het een goede viering zijn, en dat de lofzang van de voorzangers (en de muzikale begeleiding) in Vrangendael te horen mag zijn!

Alle goeds, en het ga u goed!

Parochie Vrangendael


laatste update.: