PGMBD

ZWO

printen

AAN DE PAROCHIE CHRISTUS HEMELVAART- H. JOZEF, IN SITTARD

28-01-2021

Geachte broeders en zusters van de Parochie Vrangendael, beste medereizigers op weg naar de eenheid in Christus. Een hartelijke groet voor jullie allen vanuit de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal hier in Sittard-Geleen.

De viering van samen op weg zijn in de Week van Gebed voor Eenheid is anders dan voorheen. We kunnen nu niet te gast zijn bij elkaar om samen te delen in de blijdschap van het geloof in God.
En juist in deze tijd hebben we de inspiratie en het delen van onze levensverhalen nodig. Onze wegen mogen verschillen, onze bestemming is toch dezelfde. Wij vinden inspiratie in het delen van het woord en de wijze waarop wij ons geloof beleven en uitdrukken.

Paulus wilde in zijn brieven zijn bemoediging overbrengen, zijn trots op wat de lezers bereikt hadden, zijn oprechte betrokkenheid en vertrouwen. Dat is ook de boodschap van deze brief. “Blijf in Zijn liefde” betekent voor ons vooral, volharden in het vertrouwen, ook al is er het nodige verdriet en angst om ons heen.

Ook in die geest hebben wij uw brief ontvangen, onze dank daarvoor. Wij hebben uw brief met elkaar gedeeld aan het begin van de Week voor Gebed om Eenheid. Zo waren wij -ondanks de afstand- toch met elkaar verbonden.

Vandaag vieren jullie rond het thema “Blijf in mijn liefde, dan zal je vrucht dragen”.
Die vruchten van ons geloof krijgen mede vorm, doordat wij delen in elkaars levensverhalen en geloofsbelevenissen. Dat inspireert ons en maakt ons medereizigers van elkaar op de weg die ons verbindt met en in Christus.
Het doet ons ook uitzien naar elkaar, naar de tijd dat we weer samen kunnen vieren, bidden en zingen. Wij wensen jullie een goede viering en “zingen” jullie Gods zegen toe.


Laat dit een bemoediging voor ons allen zijn:

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
en lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder
als baken bij ontij
en verte die wenkt
als groet op je lippen
en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.


laatste update.: