PGMBD

ZWO

printen

BEROEPINGSWERK

02-01-2021

De kerkenraad is blij dat de beroepingscommissie voltallig is en met haar werkzaamheden kan beginnen. De commissie bestaat uit de volgende personen:
Ida Dorrestein, Joop Joosen ( voorzitter), Emma de Koning, Jenny Kooistra, Bart Kooyman, Yolanda Kragt, Bert Stuij en Bertha Verkerk.
Medio januari is er een eerste ( digitale) bijeenkomst, waarop we met elkaar kennismaken, de profielschets bespreken en ons, met hulp van de gids van de PKN, een voorstelling gaan maken van onze werkzaamheden.
Mocht u als gemeente tips hebben of wat te vragen, dat kan middels een mail beroepingscie@pgmbd.nl.
Wij zullen regelmatig via Onderweg en de Nieuwsbrief van ons laten horen.

Joop Joosenlaatste update.: