PGMBD

ZWO

printen

KEUZE KERKGEBOUW LEIDT TOT BEGRIJPELIJKE EMOTIES

02-02-2021

Gemeenteavond pas over enige maanden vanwege Corona


De keuze voor het gebouw waar we vanaf 2022 onze erediensten zullen houden heeft natuurlijk veel emoties opgeroepen. Verschillende kerkenraadsleden zijn ook al bevraagd over de keuze die gemaakt is en zoals die in de vorige Onderweg is toegelicht.

Er is begrip, er zijn zorgen, er zijn gevoelens van verlies en soms ook van hoop. Elke keuze zou die gevoelens hebben opgeroepen en in ieder geval vergt het de inzet van ons allemaal om de verbinding met elkaar niet te verliezen, juist nu de binding met een vertrouwd en geliefd gebouw voor een aantal gemeenteleden wellicht minder wordt. Zodra de coronacrisis voorbij is, komt er nog een gemeenteavond om de keuze voor de Johanneskerk nader te bespreken. Helaas zal dat dus nog even duren. Ongetwijfeld zal ook dat een moment zijn waarop er vanuit het hart gesproken zal worden.
Ruud Steen zat in de bouwcommissie van de Ontmoetingskerk, ontworpen voor multifunctionaliteit. Een kerk die altijd voor veel meer is gebruikt dan de eredienst alleen. Hij werd geraakt door de keuze, en elders in deze Onderweg beschrijft hij zijn persoonlijke beleving, die voor velen herkenbaar zal zijn. We waarderen het erg dat Ruud deze emotie woorden geeft.

Voor velen is het ook niet het eerste gebouw dat achtergelaten wordt. De uiteindelijke conclusie is een oproep aan ons allemaal: ‘We moeten het komende jaar gebruiken om de onderlinge band te versterken, nog rekening houden met twee verschillende culturen en…. naar elkaar om te zien.


Hopelijk zullen we dan allen voelen dat we in Christus één zijn’. 
Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten. Wij zijn één in Christus, waar wij elkaar ook ontmoeten.

Vanuit de kerkenraad,


Marnix van Gurp, Bertha Verkerk en Bert Stuij


laatste update.: