PGMBD

ZWO

printen

ONLINE DIENSTEN 31 DECEMBER, 3 JANUARI EN 10 JANUARI (SPRING!)

31-12-2020

Voorlopig zullen alle diensten uitsluitend via KerkTV gevolgd kunnen worden. We missen elkaars fysieke nabijheid natuurlijk enorm, maar mooi is wel dat u diensten in elk geval met koffie af kunt sluiten. Dat kon in de kerken al maanden niet meer.

In de komende anderhalve week is er een vesper op 31 december en een dienst met gastspreker Margriet Gosker op 3 januari. Al op 10 januari is vervolgens de eerste Spring! dienst van 2021. Alle diensten kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl. Vergeet u niet een bijdrage voor de collectes over te maken? De bestemming voor de diaconale collectes is genoemd en elke zondag is er ook een collecte voor onze eigen kerk, die uw bijdrage eveneens goed gebruikt!


Afsluiting van het oude jaar
Op donderdagavond 31 december is er om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk een vesper-viering, waarmee we het jaar afsluiten. We blikken op persoonlijke wijze terug, waarbij Psalm 90 (in verschillende versies) de rode draad vormt. Het is uiteraard een online viering. Er wordt aan meegewerkt door Riet van Alst, Fedor Coenen, Joke van der Steen, Wilma Thijs en Pier Prins. De diaconale collecte is voor Kerk in Actie, en bestemd voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopie.

Zondag 3 januari
De eerste (online) dienst in het nieuwe jaar, is op zondag 3 januari om 10.30 uur in de Johanneskerk. Voorganger is ds. Margriet Gosker uit Venlo. Normaal een moment om elkaar een goed nieuwjaar te wensen, dit jaar zullen we dat vooral met kaarten en berichten moeten doen. De diaconale collecte is voor het Leger des Heils.

Zondag 10 januari
Al heel vroeg in het jaar is dit keer de eerste ‘Spring! dienst’. Een goed begin van 2021. Centraal staat de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Over wie de naaste is; niet de geestelijke leiders, maar de ‘vreemdeling’ die niet zo’n goede naam had. Ongetwijfeld was het een ongemakkelijke boodschap voor Jezus’ luisteraars, tweeduizend jaar geleden. 


Maar de boodschap is minstens zo confronterend voor onszelf, vandaag. Zoals altijd is de Spring! dienst voorbereid door het Spring! team, en u mag weer een verrassende afwisseling van dialogen, muziek en overweging verwachten. Kijken dus, op 10 januari. Via kerkdienstgemist.nl
De diaconale collecte in deze dienst is voor het Toon Hermanshuis, voor begeleiding en nazorg aan (ex-)kankerpatienten.


laatste update.: