PGMBD

ZWO

printen

GEBED BIJ HET NIEUWE JAAR

31-12-2020

Nog even en dan sluiten we het oude jaar af en beginnen we aan een nieuw jaar. Graag wil ik u voor het nieuwe jaar 2021, onderstaand gebed van Marinus van den Berg meegeven en u daarmee ook veel heil en zegen wensen.

Lieve God,

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer
een weg baant naar ons mensen.

Mag de kracht van uw Liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten
van oorlog, geweld en dood.

Mag de kracht van uw Liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken
dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde
levend aanwezig bent
en uw aandacht richt op ons.
Amen.

(Marinus van den Berg)

Pier Prinslaatste update.: