PGMBD

ZWO

printen

BEGROTING 2021 DIACONIE pgmbd - EEN BEPERKT TEKORT

06-12-2020

Onlangs werd de begroting 2021 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal besproken in en goedgekeurd door de Kerkenraad.

Dit is de begroting van zowel binnenlands diaconaat als van ZWO. Voor het begrotingsjaar 2021 verwachten we een beperkt tekort van €5.880.

De baten komen voor het merendeel uit giften (met name acceptgiro’s) en uit de collecten. We zijn heel blij met uw bijdragen die u naar vermogen geeft voor onze diaconie. Door de coronapandemie moeten we ook het aantal bezoekers per kerkdienst beperken en hebben we lagere collecte-opbrengsten. Als u online de diensten via kerkTV meeviert, mag u ook een gift voor de collecten van diaconie of kerk overmaken! De rekeningnummers vindt u op de website www.pgmbd.nl onder de kop ‘Gegevens’.

De ‘lasten’, die we niet erg vinden, worden gevormd door afdrachten aan o.a. Kerk-in-Actie, de voedselbank, Bie Zefke, Shabai, hospice, Solidaridad en activiteiten voor onze ouderen. Verder aan ondersteuning naar mensen met (tijdelijke) financiële problemen, wat als gevolg van de pandemie meer speelt.In de tabel vindt u een beknopte samenvatting van de diaconiebegroting 2021. De volledige begroting met toelichting ligt ter inzage bij de penningmeester Wim Hendriks. U mag mailen (cvdpen@pgmbd.nl) of bellen (06 10946453) en dan stuur ik graag een kopie of beantwoord uw vragen.

Namens het College van Diakenen,
Wim Hendriks (penningmeester)


laatste update.: