PGMBD

ZWO

printen

KERSTSTOLLEN-ACTIE!!

27-11-2020

Vanuit de diaconieën wordt er in de decembermaand weer een speciale inzamelingsactie gehouden voor de Engelen. Gedurende 2 weken, op 6 en 13 december zullen er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk kerststollen ingezameld gaan worden!

Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar de kerkdiensten te gaan kunt u ook kerststollen inleveren op een ander tijdstip nl:
Woensdagmiddag 9 december van 14.00 - 16.00 uur in de Ontmoetingskerk en in de Johanneskerk.
U kunt ook een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er na elke kerkdienst een collectebus klaar.
Het is natuurlijk ook mogelijk om digitaal een financiële bijdrage over te maken op de bankrekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem Maas- en Beekdal o.v.v. actie Kerststollen Engele.
We hopen dat we voor de kerst weer veel mensen blij kunnen maken met een kerststol. Doet u mee?
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:
Irene van Gurp, emailadres: i.stolte@hetnet.nl en Joke Bos, emailadres: joke.bos@planet.nllaatste update.: