PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

27-11-2020

Collecte 06 december – Amnesty
Dit is Amnesty: Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan schrijfacties, die handtekeningen onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij Amnesty International.
Ze strijden voor mensenrechten overal en voor iedereen. Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Hun werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Wilt u hun steunen met hun werk, kunt u een gift overmaken naar NL72INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, o.v.v. Collecte Amnesty. Hartelijk dank!

Collecte 13 december – Solidaridad
Solidaridad vraagt deze adventsperiode aandacht voor Trinitea: ondersteuning van kleinschalige theeboeren. Thee brengt mensen samen: een kopje thee als de kinderen uit school komen, een high tea met vriendinnen. Thee smaakt het beste als het verbouwd is in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Dat is niet altijd het geval; kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad wil daar iets aan doen met het programma Trinitea.
Het doel van dit project: - Verduurzamen van de theeproductie met oog op behoud van de aarde en voor toekomstige generaties. - Het samenbrengen van kleinschalige theeboeren in India die niet kunnen leven van de prijs die ze voor hun thee krijgen – zo kunnen ze hun stem beter laten horen en zo kunnen ze van elkaar leren. Op dit moment is er gebrek aan steun voor deze theeboeren. Hierdoor kunnen zij niet goed inspelen op de snelle klimaatverandering, de afname van de oogst door o.a. uitputting van de grond. Een oneerlijke prijs, klimaatverandering en gebrek aan kennis over duurzaam verbouwen en nu ook de coronacrisis zorgen ervoor dat ze vaak niet kunnen rondkomen van hun werk. Het Trinitea programma biedt de boeren toepasbare oplossingen, informatie en trainingen aan. Samen met lokale organisaties wil Solidaridad werken aan verbetering van hun leefomstandigheden. Op deze zondag collecteren we voor dit project. U kunt ook een gift hiervoor overmaken op het rekeningnr. van de diaconie: ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding van Solidaridad. Hartelijk dank!

Collecte 20 december - Ouderen
Helaas gaat de ouderendienst in de Adventstijd dit jaar niet door. Maar we willen graag de ouderen (boven de 75 jaar) verrassen met een leuke attentie. Hier zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden en daar is deze collecte voor bestemd. Wilt u deze actie steunen? Dan kunt u uw gift geven tijdens de kerkdienst maar ook een gift overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Ouderen. Hartelijk dank!

Kerstcollecte Kinderen in de Knel op 24 en 25 december
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist nu: wij vieren de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker en dat mogen wij doorgeven. We helpen de kinderen met voedsel, kleding in onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Laten we in actie komen en gul geven in deze collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. U kunt ook uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40, t.n.v. College van Diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding van Kerstcollecte Kinderen in de Knel. Hartelijk dank voor uw bijdrage.Collecte 27 december Kerk in Actie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun
verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. Van harte aanbevolen. 
Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL72INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, o.v.v. Moldavië. Hartelijk dank!


Collecte 31 december Kerk in Actie: Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Veel arme vrouwen kunnen geen lening krijgen van een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrouwen samen leren sparen en investeren. Gemiddeld gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. Dat geld investeren vrouwen in ziektekosten, schoolgeld, droogtebestendige zaden, materialen voor een eigen bedrijfje (zeep maken, bijen houden, geiten fokken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor voedsel. Het leven van 695 gezinnen (3500 mannen, vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer afhankelijk van noodhulp. Helpt u mee noodhulp voorkomen? Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL72INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, o.v.v. Ethiopië. Hartelijk dank!
Hoe worden de financiële reserves van het College van Diakenen (Diaconie, ZWO, Rechtfonds) ingezet?


laatste update.: