PGMBD

ZWO

printen

PASTORAAT

26-11-2020

Vanwege de privacywetgeving moeten we ook in de kerk zeer zorgvuldig en terughoudend omgaan met persoonlijke gegevens. Het is goed dat je je veilig en beschermd weet, ook en juist in de kerk. Daarom worden er ook geen persoonlijke gegevens in het kerkblad opgenomen.

Nadeel van de privacywetgeving is, dat we dan vaak niet op hoogte zijn van elkaars wel en wee en dat we daardoor een stuk meeleven met elkaar moeten missen.
Wat wel kan is als u zelf te kennen geeft, dus met uw eigen toestemming, dat uw naam genoemd wordt in “Onderweg”. Mocht u bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of ontslag uit het ziekenhuis, een verhuizing of anderszins graag uw naam vermeld hebben, laat het ons weten. U kunt dat doorgeven aan ds. Prins of aan de redactie van “Onderweg”. En uiteraard kan ik de vraag m.b.t. het vermelden in “Onderweg’ ook zelf stellen.

Een naam die ik hier alvast en met zijn toestemming wel mag noemen is die van Leen Plessius. Hij verblijft al geruime tijd op de revalidatieafdeling van het Zuyderlandziekenhuis in Sittard-Geleen. Bij deze wensen we hem, zijn vrouw en zijn familie veel sterkte en Gods kracht toe.

Pier Prinslaatste update.: