PGMBD

ZWO

printen

WOORD EN BEELD

26-11-2020

We herinneren ons waarschijnlijk uit de geschiedenislessen, dat we een "Beeldenstorm" gekend hebben in de 16e eeuw. Om precies te zijn begon dat vernielen van beelden in 1566 in Zuid-België. Die beeldenstorm breidde zich uit tot over de Zuidelijke Nederlanden en werd de opmaat naar de 80-jarige oorlog.

Het waren de protestanten die het kerkelijk erfgoed van de katholieken vernielden. maar ook roofden. Niet bepaald een stukje geschiedenis waar we als Protestanten trots op kunnen zijn. De andere partij, onder leiding van koning Philips II, heeft hier mede aanleiding toe gegeven door de inquisitie in het leven te roepen. Een soort kerkelijke rechtbank, die talloze protestanten het leven kostte.

We laten de geschiedenis even voor wat het is, maar ik wil hier de gevolgen van de beeldenstorm nader toelichten, die ervoor gezorgd heeft dat onze protestantse kerken “beeldenarm” en sober zijn ingericht. Heiligenbeelden waren helemaal uit den boze, maar ook afbeeldingen van Bijbelse taferelen tref je maar een enkele keer aan in een protestantse kerk.
Het “Woord” stond voorop en centraal en dat is eigenlijk nog zo.
Toch kregen we op de lagere school in mijn tijd “Bijbelse Geschiedenis” en daarbij werden ook Bijbelse schoolplaten gebruikt. Sommige hebben zo’n indruk op mij gemaakt, dat ik ze nog steeds voor me zie, bijvoorbeeld “De barmhartige Samaritaan” en “Jozefs droom. Ook Rembrandt heeft heel wat Bijbelse afbeeldingen gemaakt.
Als jongen van een jaar of acht keek ik maar wat graag in de platenbijbel van Gustave Doré, boordevol met afbeeldingen en zo werden mijn Bijbelverhalen gevuld met beelden. Later als onderwijzer in het protestants-christelijk onderwijs heb ik daar veel profijt van gehad. Veel bijbel-verhalen had ik onthouden aan de hand van al die afbeeldingen die ik gezien had en ik kon ze zo makkelijk vertellen.
Ik ben als jongen al vroeg begonnen met fotograferen, later gevolgd door smalfilmen wat is overgegaan op digitaal video-filmen en U voelt nu wel aan, dat ik een groot voorstander ben van het gebruik van beelden om zo het “Woord” te ondersteunen.

In de Ontmoetingskerk heb ik dan ook het gebruik van een beamer van harte ondersteund, want ook in deze tijd kunnen we een preek ondersteunen met afbeeldingen, zelfs met filmfragmenten, compleet met geluid. 
Misschien kunnen we door goed gebruik te maken van beeldprojectie in de kerk ook weer een jonger publiek trekken, want de huidige generatie is sterk gefocust op beeld (smartphone).
Nu we onze kerkdiensten via kerk-tv aanbieden, is ook het gebruik van goed beeldmateriaal belangrijk.
Laten we echter bovenal hopen, dat we Gods Woord weer in een normale kerkdienst horen, ondersteund met sterke beelden.

Ruud Steen


laatste update.: