PGMBD

ZWO

printen

GEMEENTEBERICHTEN

01-11-2020

OVERLEDEN
In augustus overleed:
Dhr. W. van Elk, op de leeftijd van 78 jaar

In september overleden:
Mevr. G.J. van Oort - de Waal, de leeftijd van 90 jaar
Mevr. F.E. Hofmans – Poelstra, op de leeftijd van 81 jaar
Mevr. J.H. van der Werf – Loderus, op de leeftijd van 85 jaar

In oktober overleden:
Mevr. J.M. Stork – Bekker, op de leeftijd van 85 jaar
Mevr. C.J. Pleijte – Geluk, op de leeftijd van 100 jaar
Mevr. A. Jacobs, op de leeftijd van 86 jaarlaatste update.: