PGMBD

ZWO

printen

ZONDAG 29 NOVEMBER IS ER WEER EEN SPRING! VIERING: LICHT!

01-11-2020

Op zondag 29 november staat de 10e Spring! dienst op de agenda. Deze start op om 10.30 in de Johanneskerk en natuurlijk online. In deze Spring! dienst staat het thema "Licht!" centraal. We gaan hierbij uit van de bergrede (Matteüs 5) waarin o.a. staat "Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel." Zondag 29 november is de eerste Adventzondag, dus het thema past goed in de periode van het jaar. We zullen natuurlijk een "tweespraak" hebben, veel naar muziek luisteren, veel naar elkaars verhalen over het Licht luisteren en elkaar proberen te "ontmoeten". Zet allemaal 29 november in je agenda en hopelijk ontmoeten we elkaar fysiek of online!

Wat is Spring!:
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.
Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven te vieren en ervaringen te delen.

Het Spring! Team: Ard, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

 laatste update.: