PGMBD

ZWO

printen

AFSCHEIDSLIED IRENE PLUIM

01-11-2020

Voor het afscheid van Joachim vorig jaar alsook voor het afscheid van Irene dit jaar, heb ik een lied gemaakt op de wijs van My Bonny!

Jij kwam uit het ho-oge noorden
Naar Sittard de gro-ote stad,
Met vele omliggende dorpen,
Jouw eerste gemeente was dat!

Jij bracht hele moo-ooie diensten
Met een glimlach en spontaniteit
En ve-ele nieuwe ideeén
Dat kun je in Oosterbeek kwijt.

Jij vond hier je gro-ote liefde,
Met Ralf stichtte jij een gezin
Met Florian en met Laurie-ien
En de hond past ook prima hierin!

In de Hoogstaete, ouderendiensten,
Daar ging jij ook meermalen voor,
Rond de negentig waren de ouderen
En zongen de lied”ren in koor!

Oecumenisch was jij ook goed bezig
Met Vrangendael en de Moskee,
Jij ha-ad een heel brede visie
En de kerkgangers waren tevree!

Jij hield van het Limburgse la-and
Met zijn prachtige, mooie natuur,
Van het wand’len in bossen en velden,
Dan genoot jij van uu-ur tot uur!

Nu gaan jullie Sittard verlaten
Naar een prachtige plek in het land,
Wij wensen jullie allen Gods zegen
En met Sittard blijft vast wel de band!

Doetien Benz-Rotgerslaatste update.: