PGMBD

ZWO

printen

DE CANTORIJ IS GESTOPT

30-10-2020

De Cantorij van Geleen-Beek-Urmond heeft besloten er een punt achter te zetten. De groep was al vrij klein door ziekte en verhuizing. Nu zijn er nog enkele zangers afgevallen waardoor we niet meer door willen gaan als we na de coronaperiode weer zouden kunnen zingen. We doen dat met pijn in het hart, het is niet anders.

De Cantorij werd opgericht in september 1975 en bestaat dit jaar dus 45 jaar. Het was de Cantorij van Beek, Urmond en Geleen-West, in de andere kerken in Geleen waren kerkkoren actief. Jarenlang hebben we gerepeteerd in het Koetshuis in Beek, de laatste jaren in de Ontmoetingskerk. Ik ben dirigent sinds mei 1984, dat is dus 36 jaar.
Het vorige liedboek was 45 jaar geleden pas nieuw en er waren nogal wat liederen onbekend. Daarin heeft een Cantorij een belangrijke functie. Verder had de liturgie onze belangstelling, we zongen verschillende vormen van Kyrie en Gloria, tafelgebeden bij de avondmaalsdiensten, antifonen bij de psalmen, soms een motet bij de lezing. Dat was indertijd nog vrij nieuw. Nu staat er veel van wat we deden in het nieuwe liedboek. Een Cantorij mag het zingen van de gemeente nooit vervangen, wel ondersteunen en iets extra’s toevoegen.

We hebben ook bij bijzondere kerkdiensten een rol gespeeld. Jubileumdiensten toen we 25 en 40 jaar bestonden, afscheid en intrede van predikanten, bezoek aan Baal-Lövenich enz. Ook deden we mee met themadiensten in het Calvijnjaar en in het Lutherjaar en in 2007 een dienst die in het teken stond van kerklieddichter Paul Gerhardt. We zongen zijn liederen in wisselzang met de gemeente. Ook zongen we enkele keren het oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen: Als de graankorrel sterft, met Pinksteren delen uit Aanwezig en met Kerst Als appelbloesem in de winter. Voor deze 3 hedendaagse oratoria schreef Marijke de Bruijne de teksten. We zongen enkele keren de Johannespassie van Willem Vogel op Goede Vrijdag.Als ik dit zo bij elkaar zoek is het best veel en het is jammer dat het voorbij is. De groep was nooit heel groot maar in totaal hebben er ruim 40 mensen meegezongen, enkelen al vanaf het begin. Die zijn dit jaar dus 45 jaar lid!
Ik heb de Cantorij met veel plezier geleid en ik heb daar ook veel van geleerd. In de jaren ’80 deed ik de dirigentencursus en daarna de cursus kerkmuziek. Ik kwam bij de Cantorij om wat ervaring op te doen. En ik ben gebleven.

Ria van Mourik


laatste update.: