PGMBD

ZWO

printen

GEVOLGEN VAN DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VOOR ONS KERKELIJK LEVEN

14-10-2020

De nieuwe strengere maatregelen die door het kabinet op 13-10-2020 zijn afgekondigd, hebben ook gevolgen voor ons kerkelijk leven. Wij zullen deze regels respecteren en zullen bij twijfel over de interpretatie de veilige kant kiezen.

1.Kerkdiensten

Het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30.

Vooraf aanmelden is verplichten en we willen iedereen een eerlijke kans geven om de dienst bij te wonen. Daarom geldt vanaf heden dat de aanmelding mogelijk is vanaf 1 week voorafgaand aan de dienst. Zoals gewoonlijk kunt u zich aanmelden via de internetsite van de PGMBD, https://www.pgmbd.nl/aanmelden.

Door de beperking in aantal kerkgangers gaan we de komende weken onze kerkdiensten in de Johanneskerk houden om de gelegenheid te bieden de dienst thuis te kunnen volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Vanaf het moment dat ook vanuit de Ontmoetingskerk uitgezonden kan worden (volgens planning 15-11) volgen we weer het om-en-om rooster.

Concreet betekent dit voor de komende weken:

18-10 Johanneskerk in plaats van Ontmoetingskerk (plus dienst om 14.00 uur door de NAK)

25-10 Johanneskerk

01-11 Johanneskerk in plaats van Ontmoetingskerk

08-11 Johanneskerk

15-11 Ontmoetingskerk

22-11 Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Om zoveel mogelijk nabestaanden de gelegenheid te bieden om de dienst bij te wonen zijn er diensten zowel in de Johanneskerk (om 10.30 uur ) als ook in de Ontmoetingskerk (om 16.00 uur). In beide gevallen zal er ook voor live streaming van beide diensten worden gezorgd.

29-11 en volgende zondagen : conform rooster


2. Vergaderingen

Uitgangspunt is dat vergaderingen via MS Teams worden gehouden

Fysiek vergaderen mag als iedere deelnemer daar voorstander van is en mits de basisregels worden gehandhaafd. Het aantal deelnemers in een ruimte is beperkt door de 1,5 m regel. Voor elke ruimte is aangegeven hoeveel personen aanwezig kunnen zijn. In de kerkzaal is dat maximaal 30 personen.

3. Bijeenkomsten

We zien voorlopig af van andere bijeenkomsten zoals breicafé, krantleesgroep, zondagmiddagbijeenkomst, Emmaplein 50 enz.

Namens de coronawerkgroep,

Eddy Roerdink


laatste update.: