PGMBD

ZWO

printen

STUDIEAVOND MET PETER PELLEMANS IN SITTARD OVER: "WAAROM IS ISRAËL ZO BELANGRIJK VOOR ONS?"

24-09-2020

(Ingekomen persbericht) Op dinsdag 20 oktober is er in Sittard een studieavond met Peter Pellemans, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is:

De bijeenkomst vindt plaats in de Johanneskerk Mgr. Vranckenstraat 9 in Sittard. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kan er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Waarom is Israël zo belangrijk voor ons?
Gods doel met Israël vanaf de roeping en verkiezing van Abram, is, om tot zegen te zijn voor alle volkeren op aarde. In tegenstelling tot wat de vervangingstheologie ons wilde doen geloven, is God dit doel nog steeds aan het uitwerken met Zijn volk. En ook nog voor de ogen van de volkeren van de wereld tot een getuigenis van Zijn trouw aan Zijn volk. Zeker zijn er periodes van ongehoorzaamheid geweest van Israël, maar Gods Meesterplan van redding en behoud gaat door. Het falen van Israëlieten, of Christenen, kan nooit Gods plannen stilleggen of teniet doen! Hij is God, de mens is de geschapene. De Heere leidt de geschiedenis. Israël heeft als Gods modelnatie op aarde vele bewogen eeuwen achter de rug. En nog steeds, ook in onze tijd, werkt De Almachtige hard aan de verwezenlijking van Zijn doel met Israël. De vervulling hiervan is dichterbij dan zij ooit is geweest.Achtergrond spreker
Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof. Als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.


laatste update.: