PGMBD

ZWO

printen

KERKTV IN DE ONTMOETINGSKERK BINNENKORT OPERATIONEEL

24-09-2020

Het heeft wat langer geduurd dan we wilden, maar KerkTV zal ook in de Ontmoetingskerk worden geïnstalleerd. In het College van Kerkrentmeesters hadden we afgesproken dat KerkTV eerst in de Johanneskerk zou worden geplaatst en -afhankelijk van de ervaringen- daarna in de Ontmoetingskerk. Nu is het zo ver en kunnen alle diensten in de grote kerken van de PGMBD digitaal worden gevolgd.

KerkTV in de Johanneskerk bleek een succes; we kunnen constateren dat er in een behoefte is voorzien, zeker in deze Corona tijden. Al gauw kwam de roep om KerkTV in de Ontmoetingskerk te installeren, zodat de mensen thuis elke week diensten kunnen volgen. 
Bij de leverancier van KerkTV-installaties waren we niet de enige die aan de deur klopten. Door corona bleek een groot aantal gemeenten interesse te hebben in KerkTV. Dat betekent concreet dat we op een later tijdstip ingepland staan dan we hoopten. Installatie is nu voorzien in november.  Net als vanuit de Johanneskerk kunnen we dan ook vanuit de Ontmoetingskerk de diensten uitzenden.
Wat betreft de financiering: zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk is de financiering rondgekomen door giften van kerkleden en deelname van derden. Het kost ons als gemeente dus geen geld maar levert wel mooie beelden.
Dank aan Ed Rensen die de kartrekker is voor KerkTV in de Ontmoetingskerk en aan Bert Blom, de kartrekker in de Johanneskerk. Er zijn al heel ervaringen opgedaan die we goed konden gebruiken en de Johanneskerk met ons deelde.


Eddy Roerdinklaatste update.: