PGMBD

ZWO

printen

De website - een succes?

12-02-2013

Onze huidige website is inmiddels 14 maanden in de lucht dus tijd om eens te evalueren.

hits

In die 14 maanden is de site 360.000 keer (hits) aangeroepen!
Er zijn 5000 unieke bezoekers geweest (bezoekers die meerdere keren de site bezoeken worden maar 1 keer geteld).
Dat zijn er heel wat meer dan leden van onze kerk.
Dus veel niet-gemeenteleden vinden onze site.

gebruikers

Willy de Koning is degene die een groot deel van de inmiddels 500 nieuwsberichten op de site heeft gezet.
De verschillende werkgroepen (kerkenraad, college, diaconie, jeugd, pastoraat etc.) zetten ook steeds meer zelf informatie op de site.

Je merkt dat onze ambtsdragers inmiddels de site wel hebben gevonden. Zij kunnen overzichten uitdraaien van hun diensten en zij kunnen wijzigingen ook zelf bijhouden. Dus deze informatie wordt goed up to date gehouden.

Het College van Kerkrentmeesters maakt volop gebruik van de site:

 • Agenda’s en notulen van vergaderingen
 • Financiële informatie
 • Documenten als gebruiksvergunning, ontruimingsplan, reglement begraafplaats, verzekeringsvoorwaarden, akten etc.

Deze informatie is vooralsnog alleen toegankelijk voor de leden van het college zelf.

inloggen

Als u naar de website gaat is de meeste informatie vrij toegankelijk.

Meer vertrouwelijke informatie is alleen bedoeld voor onze gemeenteleden zoals financiële gegevens, adres gegevens, informatie over ambtsdragers, informatie van de kerkenraad, kerkblad Gaandeweg (in kleur!) etc..

Voor deze informatie moet je eerst inloggen.
Dit inloggen blijkt toch een drempel te zijn. Het aantal gemeenteleden dat inlogt is weliswaar stijgende, maar in januari waren dit er toch maar 25, een veel te laag aantal.
Als u de inlogcodes bent vergeten dan kunt u die via de site opvragen:

INLOGGEN => DOORGAAN  en vul uw e-mail adres in.

nieuwsbrief

Er verschijnt elke 2 weken een nieuwsbrief die op dit moment naar zo’n
130 e-mail adressen wordt verzonden.

Dat aantal is nog veel te weinig, de doelstelling is om zo veel mogelijk gemeenteleden hiermee te bereiken.
U kunt u voor deze nieuwsbrief inschrijven op de website.
Ga daarvoor naar:  
INLOGGEN => DOORGAAN  en vul uw e-mail adres in.

enquete

Wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe U de website ervaart. Wat zijn uw bevindingen?
Wij stellen het erg op prijs als u ons dat per e-mail laat weten: webteam@pgs-g.nl

Wij vragen ons b.v. af:

 • Maakt u gebruik van de website?
 • Kunt u de juiste informatie vinden?
 • Vindt u die gemakkelijk en snel?
 • Mist u informatie?
 • Hoe vindt u de site er uit zien?
 • Is de site overzichtelijk en logisch opgebouwd? 
 • Wat vindt u van de inhoud?
 • Heeft u nog andere opmerkingen?

Uw webmaster
Hans Pelman
www.pgs-g.nl


laatste update.: