PGMBD

ZWO

printen

BIJ DE DIENSTEN

23-09-2020

ZONDAG 4 OKTOBER IN DE ONTMOETINGSKERK: ISRAËLZONDAG

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. In deze tijd van het jaar vieren de Joden hun grote feesten. In dienen, leren en vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse volk. Want we moeten steeds bedenken en benadrukken dat er zonder Jodendom geen Christendom zou zijn. Zonder het Oude Testament geen Nieuw Testament. Zonder synagoge geen kerk. De eerste gemeenschap rond Jezus was een louter Joodse aangelegenheid, want Jezus en zijn discipelen waren immers Joods. Op deze zondag staan we als kerk stil bij onze relatie met Israël. Centraal in deze dienst staan bekende, mooie en aansprekende woorden uit de Thora, namelijk: Deuteronomium 30: 11-20 met daarin de aansporing: kies voor het leven!

ZONDAG 11 OKTOBER: AFSCHEID NEMEN VAN DE AFGETREDENAMBTSDRAGERS IN DE JOHANNESKERK

Zoals bekend is per 1 juli onze nieuwe gemeente gevormd, die geleid wordt door de kerkenraad bestaande uit ambtsdragers van de twee voormalige kerkenraden. Met de vorming van deze nieuwe kerkenraad hebben we afscheid genomen van vijf ambtsdragers.  


Het zijn:Loes van Elk-Kraan als ouderling-pastoraat, Bea Hofmeijer-van Doezelaar als diaken, Eric Rodigas als ouderling-kerkrentmeester, Ruud Steen als ouderling voor de coördinatie van de oudsten en Germ Visser als ouderling-scriba. 
Graag willen we hen ook te midden van de gemeente van harte bedanken voor hun grote en soms jarenlange inzet als ambtsdrager voor de kerkenraad en daarmee ook voor de gemeente!


laatste update.: