PGMBD

ZWO

printen

KOMENDE COLLECTES

31-08-2020

6 SEPTEMBER 2020 - KERK IN ACTIE NOORD-GHANA: ALFABETISERING
Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven: In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen? Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?
● 3,50 euro: een bijbel in eigen taal
● 17 euro: een schoolbord
● 250 euro: training nieuwe docenten
Op zondag 6 september wordt voor dit project gecollecteerd. Wilt u dit project steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar : NL72INGB0001062620 t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen-Beek-Urmond o.v.v. Collecte Ghana. Bedankt voor uw steun! Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.

20 SEPTEMBER 2020 - COLLECTE VREDESWERK : VERLANGEN NAAR VREDE
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden.
De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX. Er wordt bijvoorbeeld steun geboden aan de Nigeriaanse kerken die slachtoffers van geweld in dat land helpen bij het verwerken van hun trauma’s. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. En in Irak steunt PAX een organisatie die vecht tegen seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. Van harte aanbevolen. U kunt een gift overmaken op rekening nr. NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie Sittard onder vermelding van Collecte Vredesweek.

27 SEPTEMBER – COLLECTE VLUCHTELINGENWERK
Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt vluchtelingen vanaf het moment dat ze in ons land binnenkomen totdat ze zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.
In het hele land werken zo’n 12.500 vrijwilligers, in de opvangcentra maar ook daarbuiten. Er wordt hulp geboden bij alle ingewikkelde juridische zaken rond de aanvraag asielprocedure: wat zijn je rechten, wat kun je verwachten, hoe wordt evt. gezinshereniging geregeld. Maar ook bij praktische zaken: hoe is de Nederlandse samenleving georganiseerd en hoe vind je daarin je weg.
Maar Vluchtelingenwerk houdt zich ook bezig met het beleid van de overheid en signaleert problemen in wet- en regelgeving. En geeft voorlichting in ons land over de situatie van vluchtelingen. Dit belangrijke werk willen we als diaconie graag ondersteunen.
Op 27 september collecteren we voor Vluchtelingenwerk. U kunt ook een gift overmaken voor dit belangrijke werk op rekeningnr. NL24 INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Collecte Vluchtelingenwerk.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.laatste update.: