PGMBD

ZWO

printen

BIJ DE DIENSTEN

06-07-2020

JONA IN DE ZOMERDIENSTEN

In de komende zomerdiensten in augustus volgen we het Bijbelboekje Jona. Voor elke zondag een hoofdstuk. Jona is een bekend, geliefd, spannend en aansprekend boek. Jona is het verhaal waarin God het eerste en het laatste woord heeft.
Jona moet dat woord de wereld in dragen. Hij moet profetisch spreken. Maar Jona wordt eerder getekend als mens dan als profeet. Zijn zwakheden wordt breed uitgemeten. Maar ook zijn sterke kanten worden belicht. Hij krijgt een bovenmenselijke taak, die hij amper aan kan. Hij krijgt van God de opdracht het kwaad in de wereld (Ninevé) aan de kaak stellen.
Kan hij dat wel? En moet hij in zijn eentje die verantwoordelijkheid dragen? Het is bepaald niet vanzelfsprekend je stem te laten horen en iets te doen als de ene mens de andere beschadigt. Geen wonder dat Jona aanvankelijk zijn gezicht afwendt en een andere kant uitkijkt. De rode draad in het boekje is dan ook dat we het kwaad altijd onder ogen moeten zien. Ook al is er niet direct een oplossing voor handen.laatste update.: