PGMBD

ZWO

printen

WEER NAAR DE KERK

06-07-2020

Opnieuw naar de kerk gaan. Het leek een gewenningsproces, maar ook een feest van herkenning. Alsof de herinnering aan het naar de kerk gaan weer moest worden opgediept.

Vanaf zondag 7 juni stonden de kerkdeuren weer ‘een beetje’ open bij de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk. De Paaskaarsen brandden weer, dertig mensen mochten er binnen. De eerste keer werd het toegestane aantal personen niet gehaald, de volgende keren wel. In de Ontmoetingskerk kon via een scherm de dienst in de Johanneskerk van dat moment worden gevolgd. 

Alle overheidsvoorschriften werden keurig opgevolgd zoals: vragen of je gezond bent, geen handen schudden, niet zingen en geen collecte in de bank. Voor het doneren van de bijdragen stonden twee emmertjes bij de uitgang.
Hoewel de coronamaatregelen vanaf 1 juli sterk zijn verruimd, blijft de anderhalvemetermaatregel gehandhaafd. Daardoor wordt het maximum aantal bezoekers dat zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingkerk een plaats kan krijgen beperkt tot 60. Zolang deze maatregel geldt, blijft het noodzakelijk dat men zich aanmeldt om een kerkdienst te kunnen bijwonen. Dat kan op de website van de nieuwe gemeente. maas-en-beekdal.protestantsekerk.net/aanmelden.

De diensten zijn terug te zien via Kerkdienstgemist.nl, zoeken naar Johanneskerk Sittard.

Willy de Koninglaatste update.: