PGS

ZWO

printen

Collectes zondag 5 juli 2020

05-07-2020

Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Diaconie: Vakantiepret voor kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem.

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen.

U kunt vandaag in de collecte deze actie steunen. U kunt ook een bedrag hiervoor overmaken op rek. nr. NL24 INGB 0001 0385 55, t.n.v Diaconie te Sittard, o.v.v. collecte Actie Vakantietas.

  

Kerk
De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

  

Hartelijk dank voor uw gift.laatste update.: