PGMBD

ZWO

printen

IK GA IETS NIEUWS BEGINNEN

03-07-2020

We beginnen iets nieuws! Wat is het bijzonder om dit samen te beleven: een nieuwe start, nieuwe energie, nieuw elan. Er zijn al zoveel stappen gezet, dat dit een mooie bezegeling is van een proces dat zich al lang ontvouwt. Het gezamenlijke kerkblad, het gezamenlijke vieren en de manier waarop online-diensten nu in twee kerken tegelijk te beleven zijn, zoveel elementen geven al een gevoel van de gezamenlijkheid die we nu ook vieren als écht samengevoegde gemeente.

Met de nieuwe naam Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal drukken we uit dat we één gemeenschap zijn, die in onze regio Jezus volgt en ons laat inspireren door Degene naar wie Hij ons leidt. Want deze samenvoeging is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen organisaties die elkaar versterken. Het is ook meer dan de fusie van burgerlijke gemeenten, zoals we die bijna 20 jaar geleden gezien hebben bij de vorming van Sittard-Geleen als stad.

Dit nieuwe begin doet ons bijna als vanzelf denken aan het nieuwe begin waarover Jesaja ons vertelt in hoofdstuk 43. We kennen dat nieuwe begin ongetwijfeld uit het lied “Blijf niet staren op wat vroeger was”. Daarin staat die prachtige zin “Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?”. En dat is ook helemaal de sfeer van dat 43e hoofdstuk van Jesaja. Hier is het God zelf die de regie neemt. En dat is best een geruststelling.

Het profetische boek Jesaja brengt ons teksten die ons bij de les moeten houden. Het volk laat het vaak afweten. Als het aan de gelovigen lag, hoefde je niet veel van de toekomst te verwachten. Dat horen we natuurlijk niet graag, en het is ook de harde taal van de profeet die de mensen wakker moet schudden. “Jij hebt niet tot mij geroepen, Jakob, jij gaf je geen moeite voor mij, Israël.”

Maar het goede nieuws is: het nieuwe begin kómt van God. Hoofdstuk 44 begint met de grote belofte van voorspoed. Het volk zal trots zijn op God, bij God willen horen, door alle goeds dat het van de Eeuwige krijgt. Bij de start van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is dat wel een hele mooie belofte. We mogen iets verwachten dat ons gegeven is.


Gelukkig is onze nieuwe gemeente ook mensenwerk. En daar mogen we óók trots op zijn. Heel veel inzet heeft tot deze nieuwe start geleid. Maar dat het nieuwe begin tegelijk Gods werk voor óns is, geeft ons het vertrouwen dat we er veel goeds van mogen verwachten.

En dat wens ik ons ook allemaal toe. Veel goeds. En een nieuwe gemeenschap die we kunnen ervaren als een plek om thuis te komen én vanuit op weg te gaan.


Irene Pluim


laatste update.: