PGMBD

ZWO

printen

Jaarrekening 2019 PGSG gereed: een positief resultaat

13-06-2020

Op 14 april 2020 werd de jaarrekening over 2019 van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen over het boekjaar 2019:

  • De bijdragen Levend Geld (o.a. uw bijdragen in het kader van Actie Kerkbalans) zijn lager dan verleden jaar. Het aantal gevers voor de Vrijwillige Bijdrage is gedaald; het bedrag per gever is gelukkig gestegen.
  • De opbrengsten uit verhuur zijn iets hoger dan verleden jaar.
  • De kosten voor de predikanten zijn gedaald omdat Ds. Stegink op 8 juni in Parkstad is beroepen. Het contract met Ds. Pluim werd met 0,2 FTE verhoogd.
  • De kosten voor de kerkdiensten waren lager vanwege alternerend kerken in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk.

In getallen ziet de jaarrekening er als volg uit:


Dit betekent dat we een positief resultaat van € 12.962 hebben over 2019. Dat is beter dan begroot.

Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246 of via penningmeester@pgs-g.nl.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Bert Bosman, penningmeester

Bert Kip, voorzitter


laatste update.: