PGMBD

ZWO

printen

"VUL AAN WAT ONS ONTBREEKT"

06-06-2020

We zijn dankbaar dat we komende zondag 7 juni als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, ook al is het nog op zeer kleine schaal. Hopelijk zijn de (maximaal) 30 kerkgangers in juni een opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5 juli.

Het is bijzonder dat uitgerekend op de eerste zondag na het Pinksterfeest we in kleine bezetting weer kunnen samenkomen. Immers waar de Heilige Geest wordt uitgestort gaan deuren open. Het is goed om komende zondag onze dank hiervoor in het gebed voor God uit te spreken.
Ook al kunnen we de komende tijd niet samen zingen, samen bidden kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en liedteksten kunnen in de komende diensten als gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij gespeeld worden.

Het opschrift boven deze brief is gekozen uit het prachtige pinksterlied: Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen. De melodie van Johann Sebastian Bach maakt het lied extra feestelijk. Het lied is een en al aanbidding, dank en gebed. Het zou mooi zijn om komende zondag in uw dienst dit lied te laten klinken en de woorden van Lied 672 couplet 6 als gebed uit te spreken:

Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houdt Gij ons staande door
het wonder van Gods Naam.

Ik wens ons allen gezegende diensten toe! Namens het moderamen van de generale synode,


dr. René de Reuver, scriba, 2 juni 2020

uit pastorale brief scriba PKNlaatste update.: