PGMBD

ZWO

printen

BESTE MENSEN UIT DE WIJK GREVENBICHT

06-06-2020

In januari zijn we zo mooi van start met een gezellige broodmaaltijd in het Podiumkerkje. Dat lijkt al weer zo lang geleden. We zagen die broodmaaltijd als de start voor verdere kennismaking en activiteiten in dit jaar. Maar dan duikt ineens dat gevaarlijke Corona virus op, waardoor een streep ging door alle plannen en voornemens.

Vele weken ligt alles plat in het Podiumkerkje. Alle reeds geplande voorstellingen en bijeenkomsten moesten worden afgezegd. Ook voor de rest van dit jaar zal er helaas geen programma zijn, al waren de voorbereidingen reeds in volle gang. Ook de kerkdiensten op Pasen en Pinksteren konden niet doorgaan. De geplande zomerdienst in juli zal ook komen te vervallen. Toch fijn dat we de videoboodschap voor Pinksteren vanuit Grevenbicht hebben kunnen opnemen, waarbij er muzikale medewerking was van mensen uit Grevenbicht.

Graag was ik begonnen om u eens te bezoeken. Ik ben maar aan een paar adressen toegekomen. Door het verraderlijke virus is het echter raadzaam om op afstand van elkaar te blijven, waardoor bezoeken thuis beter niet konden plaatsvinden. In plaats daarvan heb ik inmiddels diverse mensen eens gebeld om te vernemen hoe het zo gaat in deze buitengewone tijden. De meesten maakten en maken het gelukkig goed, hoewel een aantal ook te maken heeft (gehad) met ziekte en zorgen. Het zoveel mogelijk binnen moeten blijven en zo weinig mogelijk anderen kunnen ontmoeten, viel en valt voor velen zwaar.

Om toch alvast wat meer in de sfeer van Grevenbicht te komen, heb ik het boekje “Dagboek van een dominee in Limburg” van Corja Menken – Bekius gelezen, dat onlangs is verschenen. In dit boekje staan prachtige, grappige en ontroerende stukjes van haar over haar tijd (1978 – 1983) als dominee in Grevenbicht.


 Ze schrijft over haar leven in de grote pastorie met de immense tuin, over het wel en wee van de Protestantse gemeente en over hoe het er aan toe ging in het dorp. Het boekje geeft een mooi beeld van het dorps- en domineesleven in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw in Grevenbicht. Dat zie je ook aan de foto’s in het boekje. Uit alles blijkt dat Corja het erg naar haar zin heeft gehad in Grevenbicht en mooie herinneringen bewaart aan haar eerste gemeente.

Graag wens ik u hierbij goede moed, geduld en veel sterkte. 
Hopelijk tot ziens over niet al te lange tijd.

Hartelijke groeten,


Pier Prins
Telefoon: 4360037 
Email: prins1959@gmail.com


laatste update.: