PGS

ZWO

printen

MEI

27-05-2020

Nog een kleine week en dan ligt de maand mei al weer achter ons. Ik kan altijd erg genieten van deze voorjaarsmaand. Dit jaar heb ik de meimaand anders beleefd dan in voorgaande jaren. Misschien komt het doordat het dagelijkse ritme zo anders is. Ik ben veel meer thuis. Er zijn geen kerkdiensten op zondag. De kerkgebouwen zitten dicht. Het is beter om maar niet te gaan en te staan waar je wilt. Fysieke contacten moet je zoveel mogelijk vermijden. En bovendien het geheel van de crisis doet ook wat met je.
En toch gaat de tijd ook gewoon door en is de maand mei al weer bijna voorbij. De maand mei heet ook wel de bloeimaand. Geen wonder want het is de maand, waarin de natuur volop tot leven komt. We zien in deze maand om ons heen de uitbundig bloeiende fruitbomen vol bloesem en tuinen vol bloemenpracht.

Katholieke mensen verbinden deze lentemaand vooral met Maria. Met Mariaprocessies en bedevaarten naar Maria-oorden. Die vaak gepaard gaan met een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden.
De maand mei was van oudsher de maand van de liefde. Rond de eerste dag vonden talrijke meifeesten plaats. Tot laat in de avond werd er vaak gedanst rond de meiboom en zochten geliefden toenadering tot elkaar. En mei was ook bij uitstek de tijd waarin getrouwd werd.
Mei stond lange tijd ook bekend als de verhuismaand. Nieuwe arbeids- en huurcontracten gingen vaak in per 1 mei. In Friesland was dat echter op 12 mei (Âlde Maaie). Op die datum verwisselden arbeiders de ene boer en baas voor de andere.
Kortom mei is een betekenisvolle maand die dit jaar zo gekleurd wordt door wat er speelt in onze wereld aan ziekte en zorgen. Toch mogen we ons laten bemoedigen door waar deze maand voor staat, namelijk voor groei en bloei, liefde en blijdschap, vruchtbaarheid en verandering.


Veel van deze positieve aspecten vind ik terug in het lied: ”Aan U behoort, o Heer der heren” (nr. 978) van Jan Wit (1914 - 1980). Door zijn levenslange blindheid heeft Jan Wit nooit de ontluikende lente kunnen zien. Toch weet hij in dit gezang de schepping met prachtige beelden weer te geven. En hij doet dat vanuit zijn geloof dat de aarde met haar wel en wee toebehoort aan God. En dat God zijn schepping – en daarmee ook ons - niet vergeet.

Pier Prins


laatste update.: