PGS

ZWO

printen

VERBODEN EN GEBODEN

13-05-2020

Het was de bedoeling om vanaf maart tot en met Pinksteren in de zondagse kerkdienst gedeelten uit het Bijbelboek Exodus te gaan lezen. Het beruchte virus haalde echter een streep door de rekening. Vanaf 15 maart zijn de kerkdiensten stilgelegd. Want de regering kondigde het verbod af om als groepen bij elkaar te komen. En legde het gebod op om zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden.

Als samenleving en als individu ervaren we inmiddels aan de lijve wat de uitwerking is van verboden en geboden. We ondervinden meer dan anders hoe diep de overheid kan ingrijpen in ons persoon-lijke bestaan. We voelen ons beknot in onze vrijheid. We kunnen immers niet gaan en staan waar we willen zoals voorheen. Plannen worden in de war geschopt. Reizen en vakanties moeten worden geannuleerd. Feesten kunnen voorlopig niet worden gevierd. In onze familie zouden we deze zomer drie bruiloften vieren. Alle drie zijn afgezegd en overgeheveld naar volgend jaar in de hoop dat ze dan wel kunnen plaatsvinden.


Over verboden en geboden gesproken, voor zondag 17 mei a.s. staat Exodus 20 op het rooster. Het Bijbelgedeelte dat bekend staat als de Tien Geboden of de Tien Woorden. Het volk Israël krijgt die Tien Geboden van God cadeau. En het is Mozes die dat cadeau aan het volk mag overhandigen.
De Tien Geboden zijn bedoeld voor een goed leven met elkaar. Want een mens leeft nooit alleen in een samenleving. De mens dient altijd rekening te houden met de ander. Ook al gaat dat soms ten koste van je zelf en je eigen vrijheid. De geboden en verboden hebben dan ook alles te maken met onderlinge solidariteit.De wijze rabbi Hillel, hij leefde iets eerder dan Jezus, vatte de wet van Mozes samen met de woorden: Wat jezelf niet graag hebt, doe dat ook niet aan je medemens. Hillel zei: “Dat is de hele wet. Al de rest is bijzaak”. Met andere woorden: breng de ander geen schade toe, dan zul je geen schade van de ander ondervinden.


Jezus geeft een positieve en actieve draai aan de geboden en verboden als Hij zegt: behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden (Matteüs 7: 12). Daarmee roept Jezus op tot naastenliefde. En inspireert je om je in te leven in de ander en je met elkaar te verbinden.


Je te moeten houden aan allerlei geboden en verboden is nodig maar niet altijd leuk en gemakkelijk. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners van de zorgcentra die al vele weken geen bezoek mogen ontvangen. Zowel voor de bewoners als hun familie vergt dat verbod een enorme opoffering en geduld. 
En ook al is er nu sprake van enige versoepeling, toch brengen al deze met zich mee dat we ons leven voorlopig op een andere manier gestalte zullen moeten geven. Maar we doen dat met het oog op het welzijn, de gezondheid en de belangen van de (kwetsbare) ander. Hoe moeilijk we dat soms ook vinden.


Pier Prins


laatste update.: