PGMBD

ZWO

printen

STICHTING EXODUS NEDERLAND

03-05-2020

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's die volgens gezamenlijke afspraken regionaal werken. Bij Exodus werken 250 professionals en ruim 1500 vrijwilligers. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje, of allebei.
Zij bieden een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of bieden steun met ambulante hulpverlening. Ze richten zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden.


Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
Exodus heeft de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geïnventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwacht Exodus een nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.


Wilt u dit werk steunen, dan kunt u bijdrage overmaken via: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Ouder/Kind.laatste update.: