PGMBD

ZWO

printen

OUDER KIND DETENTIE-PROJECT GEVANGENISPASTORAAT ZUID-LIMBURG TE SITTARD

17-05-2020

Kinderen bezoeken ouder in detentie: In het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) zijn vrijwilligers de kinderen van de gedetineerde ouders tot steun. Dit programma bestaat in verschillende gevangenissen en is erop gericht om de band tussen kind en ouder te verstevigen.
De vrijwilliger krijgt ondersteuning van Exodus bij het uitvoeren van deze taak. Het OKD is in eerste instantie bedoeld voor het kind. In de gevangenis kan het kind zonder andere volwassen familieleden op een ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar gedetineerde ouder. De bedoeling van het OKD is dat de gedetineerde ouder en het kind contact houden om de detentie zo goed mogelijk door te komen zonder van elkaar te vervreemden.


Vrijwilligers rijden de kinderen eens per maand naar de gevangenis voor een kindvriendelijk bezoekuur met frisdrank en spelletjes. Veel vrijwilligers ondernemen na afloop nog iets gezelligs met de kinderen. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Ouder/Kind.laatste update.: