PGMBD

ZWO

printen

Palmpasen maar zonder menigte

05-04-2020

Vandaag is het zondag Palmpasen. De kerken zitten dicht. We kunnen niet bij elkaar komen. Toch staan we op deze zondag stil bij Jezus" intocht.

Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, wordt hij omringd door een grote menigte. Die juicht en zingt hem enthousiast toe. Waar Jezus optreedt, is vaak een aanzienlijke groep mensen op de been.  Het is mooi dat zovelen iets in Jezus zien en door hem geraakt worden. Anderen evenwel zien met lede ogen toe wat er gebeurt in Jeruzalems straten.

De groep rond Jezus is divers. Zijn discipelen lopen mee. En ook vrouwen wijken niet van Jezus’ zijde. Pelgrims, oprecht geïnteres-seerden en meelevenden, nieuwsgierigen, sensatiezoekers, toevallige voorbijgangers, toeristen houden hem gezelschap.

En op enige afstand: mensen die dat hele gedoe met die ezel en die palmtakken maar niks vinden. En Jezus beschouwen als iemand die uit is op aandacht en publiciteit. En verder Schriftgeleerden, Farizeeën en machthebbers die zich zorgen maken of Jezus niet te veel invloed en eer krijgt.

In onze samenleving zijn wij zo langzamerhand gewend geraakt aan massa’s mensen. Die zich ophouden bij evenementen, wedstrijden, festivals en tentoonstellingen. We kennen de volle treinen en de dichtgeslibde autowegen. En we zien het massatoerisme in de steden.

Allemaal groepen mensen die plezier hebben, maar ook overlast veroorzaken. Die geld in het laadje brengen, maar ook schade aan het milieu veroorzaken.

En dan duikt zomaar vanuit het niets een mysterieus virus op. Die plotseling al die groepen uit elkaar jaagt. Want het devies luidt: kom niet bij elkaar, want hoe dichter op elkaar, hoe gevaarlijker.


Ook de kerken zijn ingesteld op groepen. We spreken immers van gemeente en van gemeenschap. Bij elkaar komen als groep is voorlopig niet aan de orde.  Daardoor zijn we op onszelf aangewezen. Voor de één is dat gemakkelijker dan voor de ander. Maar we blijven gemeente van Jezus Christus, ook al zijn de kerkdeuren gesloten en zitten we thuis.

Het leven, het geloof en het kerkzijn gaan echter door. Ook op Palmpasen. We kunnen Jezus’ intocht met de ezel en de palm-takken weliswaar  niet gezamenlijk vieren, maar wel thuis  gedenken!

Palmpasen als het laatste station van Jezus op zijn weg via de Stille Week naar Pasen.

Pier Prins


laatste update.: