PGMBD

ZWO

printen

ORGEL BEEK

29-03-2020

Direct na de verkoop van de pastorie en de kerk in Beek hebben we ons beraden over de herbestemming van het historische "de Rijckere" orgel uit 1776. We hebben weliswaar tot september 2023 de tijd om het orgel te verkopen -tot zolang hebben we het recht om kerkdiensten in Beek te houden- maar voorzien werd dat het een kwestie van lange adem zou worden om een geschikte herbestemming te vinden voor het orgel.

Er is nog één De Rijckere orgel bekend, namelijk in de Oostkerk te Middelburg; met recht kan dus gesproken worden van een uniek exemplaar in Beek. Er zijn verschillende publicaties over ons orgel verschenen waarin het wordt geroemd om het uitstekend bewaarde Vlaamse karakter.


Echter, het orgel is een rijksmonument en dat kun je niet zomaar op Marktplaats verkopen zoals in 2017 wél met het Verschuren orgel uit het Koetshuis is gelukt.
Er is allereerst een positief advies nodig van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en die wordt uitsluitend verkregen als het orgel weer in een Rijksmonument wordt ingebouwd. Met dit positief advies kun je bij de burgerlijke gemeente toestemming vragen om het erfgoed te verkopen. Naast de burgerlijke gemeente is uiteraard ook instemming van onze kerkenraad vereist. Tenslotte moet ook nog eens het CCBB (Classicale College Behandeling Beheerszaken) toestemming verlenen.


Lukt herplaatsing in een rijksmonument niet dan dient het orgel ontmanteld en onder goed geconditioneerde omstandigheden opgeslagen te worden.
Het orgel in het kerkje in Beek achterlaten is een weinig aantrekkelijke optie.
We zijn begonnen met het benaderen van orgelkenners uit onze regio. Daarnaast werden we ook zelf benaderd door een geïnteresseerde gemeente eveneens uit de regio.
Echter, deze eerste reacties liepen op niets uit waarop we besloten om het orgel op de Orgelbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer te plaatsen.


Daarnaast hebben we een gecertificeerd orgeltaxateur een taxatie van het orgel laten doen om de marktwaarde te bepalen. Zo’n rapport is ook vereist door het CCBB. Gezien het grote aanbod van kerken die dicht gaan en orgels aanbieden viel de getaxeerde marktwaarde tegen.


Er kwam zo’n 10-tal reacties op de advertentie, sommigen uit het buitenland en andere uit Nederland, waarvan enkele in de doelgroep van rijksmonumenten. Vaak waren de reacties erop uit om het orgel gratis te herplaatsen en beriep men zich op het maken van aanzienlijke kosten voor ontmanteling, wederopbouw en achterstallig onderhoud.


We zijn inmiddels met één partij concreet in gesprek, namelijk de hiervoor speciaal opgerichte Stichting De Rijckere-orgel 1776 in Middelburg.
Deze stichting is door 3 enthousiaste organisten opgericht om ons De Rijckere orgel naar Middelburg te halen en wel naar de St Augustinus kerk, op loopafstand van zijn grote boer in de Oostkerk.


Op “Orgelmuziek Middelburg” kunt u meer lezen over dit project.
Wij als CvK denken dat dit een uitstekende herbestemming zal worden voor ons De Rijckere orgel en wensen de initiatiefnemers veel succes met het werven van de benodigde fondsen.


Eddy Roerdink


laatste update.: