PGMBD

ZWO

printen

INTRO KERK TV FASE 1: LOCATIE JOHANNESKERK

29-03-2020

In onze kerkgemeenschap zijn veel oudere mensen en sommigen zijn niet meer in de gelegenheid om onze kerkdiensten bij te wonen. Daarom willen wij overgaan naar een Kerk TV.

In het verleden was het jarenlang de gewoonte dat de kerkdienst werd opgenomen op een cassettebandje. Dit werd gekopieerd en doorgegeven naar een aantal adressen van gemeenteleden, die de dienst niet meer konden bijwonen. Zo bleven ze toch betrokken bij onze kerk. Dit is een verouderd systeem, niemand heeft meer een cassetterecorder en/of afspeelapparatuur.
Na een afscheidsdienst heeft iemand eens gevraagd of de dienst was vastgelegd, dat was helaas niet het geval!!  Dat heeft het College aan het denken gezet en zo hebben we ons verdiept in de mogelijkheden om geluid en beeld vast te leggen. Zo kunnen we de mensen die de dienst niet kunnen bijwonen toch bij de kerk betrekken, maar kunnen ook de afscheidsdiensten aan de nabestaanden worden meegegeven.

De kosten waren echter zo hoog (ca. € 8.000,-) dat dit bedrag NIET onttrokken kon worden aan de normale financiële middelen.
Het College van Kerkrentmeesters heeft toen besloten er een project van te maken. Door werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, is er geld bespaard en zijn de bespaarde gelden aan het project toebedeeld. Tevens zijn er voor dit doel van diverse zijden behoorlijke giften binnengekomen, waaronder van Lucie Dirksmeier, Hanny van der Scheur, Viltoonen Installaties BV en de Prot. Stichting Kerk Gruizenstraat.
Dit heeft ertoe geleid dat we op dit moment voldoende geld hebben om een basisversie van de Kerk TV aan te schaffen. Dit is een uitvoering met een camera, waarbij de dienst wordt opgenomen op een datadrager (stickie). Met dit stickie kunnen de mensen thuis op de TV of op een laptop de dienst terugkijken. 


Fase 2, Toekomst: Als er voldoende belangstelling is, kan de dienst in de toekomst voor het internet beschikbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen dat de dienst dan teruggekeken kan worden op de site ‘Kerkdienst Gemist’. Hiervoor zijn echter jaarlijks abonnementskosten verschuldigd en is het van belang dat er genoeg mensen gebruik maken van deze dienst.
Uiteraard willen we ook de diensten in de Ontmoetingskerk opnemen en bekijken we of het een optie is om een extra camera in de Ontmoetingskerk aan te brengen. Dit is afhankelijk van de kosten die hiermee gemoeid zijn.
Realisatie: in de komende maanden hopen we de plannen uit te voeren, de voortgang is op dit moment afhankelijk van beschikbaarheid van de spullen.
 
Oproep: Zodra de camera  en de kabels  zijn geïnstalleerd, roep ik de geïnteresseerde  gemeenteleden op om een e-mail te sturen  naar:  d.g.blom@home.nl Ik neem dan contact met u op.
Met vriendelijke groet, Bert Blom, namens het College van Kerkrentmeesters

laatste update.: