PGS

ZWO

printen

BIJ DE DIENSTEN

29-03-2020

Rainbow de Duif is een nieuwe verschijning in de zondagse kerkdienst. Een vrolijke, herkenbaar liedje klinkt en de kinderen weten het dan meteen; tijd voor de kindernevendienst en Rainbow gaat mee. Zo had het moeten zijn als niet het Coronavirus roet in het ten gooide.

Rainbow is een grote knuffelduif die de wereld overvliegt en op allerlei plekken komt waar mensen en kinderen het moeilijk hebben. Hun verhalen komt hij hier vertellen. Zo leren kinderen dat het belangrijk is om iets voor een ander te doen. Diaconaat op jeugdniveau!


Gedurende de veertigdagentijd kwam Rainbow twee keer de kerk binnenvliegen. Daarna was dat niet meer mogelijk. De kinderen hadden dat graag nog vaker meegemaakt, zij waren enthousiast over Rainbow. Toch was Rainbow wel weer te zien. Vanuit de Gruizenkerk ging op zondag 22 maart een filmpje online waarin de kinderen opriepen om geld te geven voor een Kerk in Actie project, zoals elke zondag in de 40-dagentijd. Dit keer voor een binnenlands project: Het Vakantiebureau.


De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde, elk jaar weer, voor een paar duizend mensen die niet zo gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. Een hele week wordt aandacht en gezelligheid geboden, mensen ontmoeten elkaar en genieten van de omgeving. Ook zorg die mensen nodig hebben wordt geregeld. Een groot team van vrijwilligers staat klaar om er een fijne vakantieweek van te maken. Het Vakantiebureau wil deze vakantieweken voor iedereen betaalbaar aanbieden. Collecteren in de kerk gaat niet, maar u kunt natuurlijk nog steeds meedoen met dit project door uw bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55 van de Diaconie te Sittard o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.


Het filmpje is te zien op de website van de PGSG. En zoek ook eens naar: https://www.kerkinactie.nl/kids/


Willy de Koninglaatste update.: