PGMBD

ZWO

printen

OM HET NIET TE VERGETEN (4) DE BLADEN "DE ZEVEN GEMEENTEN" VAN DE GEREFORMEERDE CLASSIS EN "NIEUWS" VAN DE HERVORMDE GEMEENTE GELEEN-OOST

29-03-2020

In de twee vorige stukjes in het kader van "Om het niet te vergeten" kwamen aan de orde de regionale kerkbladen, die er in onze streek geweest zijn in de tijd dat er nog geen plaatselijke bladen waren. Anders dan ik in het februarinummer meldde, weet ik nu dat er in de jaren na Wereldoorlog II een blad "De Zeven Gemeenten" heeft bestaan, dat werd uitgegeven door de classis Maastricht van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Dit blad besloeg de toenmalige zeven Gereformeerde Kerken in Limburg, nl. in historische volgorde van vorming (“instituering”) die van Venlo, Heerlen, Treebeek, Maastricht, Roermond, Geleen en Sittard en moet dus zeker gelden als een van de diverse voorlopers van ons nieuwe blad “Onderweg”. Het blad zal bestaan hebben tot ca. 1974, want in dat jaar werd het “Kerkblad van de Gereformeerde Kerken Geleen en Sittard” opgericht. Op dat blad hoop ik later nog terug te komen. Helaas weet ik van het blad “De Zeven Gemeenten” verder niets. Hopelijk kan iemand in de gemeente hierop aanvulling geven.
Ik wil me bij de verdere bespreking van de plaatselijke kerkbladen waar mogelijk aan de tijdsvolgorde houden. Daarom komt nu aan de orde het blad “Nieuws”, dat werd uitgegeven door de toenmalige Hervormde Gemeente Geleen-Oost. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de twee artikelen van Janny van der Laan-Jongsma en Adri van Bruchem-van Hoogdalem in de al eerder in deze serie genoemde feestbijlage “Kerknieuws veertig jaar” bij het Kerknieuws van 14 september 2006.
 
“Nieuws” is rond 1970 opgericht naar aanleiding van dezelfde omstandigheden als waaronder enkele jaren eerder het “Gemeentenieuws” in de Hervormde Gemeente Beek werd opgericht: de teloorgang van het provinciale blad “Hervormd Limburg” (zie het januarinummer van “Onderweg”). De Hervormde Gemeente Geleen-Oost omvatte het territoir van de toenmalige burgerlijke gemeente Geleen ten Oosten van de spoorlijn Sittard-Maastricht plus het Geleense Mauritspark en het Schinnense dorp Sweikhuizen. Aan de Parklaan te Geleen stond de Kruiskerk. De rest van Geleen ten westen van de spoorlijn vormde toen met Urmond samen de Hervormde Gemeente Urmond/Geleen-West met een eigen kerkgebouw, de Tunnelkerk aan de Tunnelstraat. Net als in Beek, was er in de gemeente Geleen-Oost naar aanleiding van de sluiting van de kolenmijn Maurits met de bijbehorende cokesfabrieken een gespreksgroep opgericht om na te denken hoe om te gaan met de inkrimping van de gemeente door het vertrek van veel ex-mijnwerkers en beambten. In Geleen-Oost heette deze gespreksgroep “Kerk 2000” en had als leden o.a. Heleen en Ruud Steen, Tonny en Johan Meij en Adri en Jan van Bruchem. Ook net als in Beek, was een van de uitkomsten van het overleg het voorstel om een eigen kerkblad op te richten. Nog eens net als in Beek, waren de predikant (ds. Heins) en de kerkenraad eerst niet erg enthousiast.

De groep gemeenteleden zette echter door en (naar ik aanneem) half 1971 verscheen het eerste nummer van “Nieuws”. De redactie bestond uit Piet Meij, mevrouw Weijdema en Adri van Bruchem. Adri deed het type- en stencilwerk op even gebrekkige apparatuur als in Beek. Het resultaat waren stencils met twee bladzijden A5 naast elkaar, die Adri mocht afdraaien op de stencilmachine van het kantoor van het Hervormd Jongerenwerk in Limburg te Sittard. Daarvoor moest zij naar Sittard fietsen en in haar eentje op een donker kantoor een vaak haperende stencilmachine bedienen. Vaak kwam zij terug met haar handen onder de stencilinkt. Na gedane arbeid mocht zij terugfietsen naar Geleen met grote stapels onder de snelbinders. Zij vond een en ander niet altijd leuk, maar heeft het werk met enthousiasme gedaan tot aan haar vertrek uit de gemeente in 1974. Voor de omslag werd drukkerij Elma aangetrokken. De redactieleden fietsten heel Geleen rond om advertenties te werven om een en ander betaalbaar te houden.
In de Kruiskerk zorgde een groep gepensioneerde heren o.l.v. de heer Van Golberdinge voor wat tegenwoordig de Vouwploeg van “Onderweg” doet: stapelen, verzamelen, vouwen en postklaar maken. Er waren zo’n 400 adressen; alle gemeenteleden kregen het blad gratis. Het blad verscheen iedere twee weken.
 

Om een idee van de inhoud te krijgen, hierna wat knipsels uit “Nieuws” door de jaren heen (met dank aan Janny van der Laan):
Nieuw Liedboek, februari 1973. In mei aanstaande zal het nieuwe Liedboek voor de kerken verschijnen wat in nagenoeg alle protestantse kerken gebruikt zal worden. Hiermee is dan een eind gekomen aan alle blauwe, groene en rode bundels en wat voor kleuren er nog meer in omloop waren…
Andere tijden! N.C.V.B. Maandag 19 februari, om 8 uur: Jaarvergadering, met het showen van door de leden zelfgemaakte kleding…
Doopzitting Gelegenheid tot bediening van de heilige doop bestaat er in de eredienst van zondagmorgen 4 februari. In verband hiermee is de doopaangifte op vrijdagavond 26 januari a.s. in de consistorie.
Willen de doopouders hun trouwboekje meebrengen?
Kerkappèl
Wie trekt aan de bel?
….. Kerkappèl
Als U fors wilt geven,
Kan de kerk blijven leven
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie. Uw G.A. Odé

De Ring (werd gevormd door de hervormde predikanten in Limburg). Met de bevestiging van kandidaat G.H.M. Röhling in de Tunnelkerk en zijn komst in Beek als predikant is de Ring weer heel…

Met regelmaat zijn er gemeenschappelijke diensten in het kader van het samenwerkingsproces Hervormd/Gereformeerd. Zo ook in april 1975: a.s. weekend worden de Hervormd-Gereformeerde diensten in de Hervormde kerkgebouwen in de regio gehouden. Hier gaat dan voor ds. Röhling uit Beek. Ds. Vogel is gevraagd voor de zaterdagavonddienst in de Tunnelkerk en zelf (Odé) zal ik op zondagmorgen de diensten leiden in resp. Urmond en Beek.
Gezinsdienst 1976. Zondag 13 november is er in de Kruiskerk een gezinsdienst.  We komen bijeen samen met de zondagschoolkinderen van de Molukse Evangelische Kerk. De kinderen zingen liederen in het Maleis en een paar liederen in het Nederlands met de kinderen van Kiveva (kinderen van één Vader). Mevrouw Pattienasarany verzorgt een deel van de dienst. Enkele van “onze” kinderen vertolken de gedachte “over grenzen heen”, het onderwerp van deze zendingsdienst.

“Nieuws” heeft bestaan tot maart 1983, toen het opging in het nieuwe gezamenlijke blad “Kerknieuws” van de Hervormde gemeenten Beek, Urmond/Geleen-West en Geleen-Oost en de Gereformeerde kerken van Geleen en Sittard.

Wim Hoogstraten, Urmond 22-03-2020

laatste update.: