PGS

ZWO

printen

"DE KERK DAAR ZIT MUZIEK IN"

29-03-2020

Eens in de twee jaar organiseren we een Kerktuintreffen in de Ontmoetingskerk. Dit jaar is het weer zover. En wel op zondag 7 juni a.s. Eerst komen bij elkaar in de kerkdienst en aansluitend vindt het Kerktuintreffen plaats.

In de dienst wordt feestelijk aandacht besteed aan het orgel dat 25 jaar in gebruik is. Na de dienst drinken we koffie/thee met iets lekkers erbij in de Herberg en bij mooi weer maken we graag gebruik van de kerktuin. Er is volop de tijd om elkaar te ontmoeten en bij te praten. We gebruiken met elkaar een lichte lunch en ronden om 14.00 uur het samenzijn af.
 
Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:
Betty Dijkstra e-mail:       han.betty.dijkstra@hetnet.nl
Riet Krijgsman e-mail:        riet.krijgsman@ziggo.nl

Ook kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten die met een poster in beide kerken komen te hangen.
We hopen op een fijn samenzijn op 7 juni.

Namens het pastorale team, Riet Krijgsman en Betty Dijkstra


laatste update.: