PGS

ZWO

printen

DE LOFZANG GAANDE HOUDEN

26-03-2020

Alle evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, uitvoeringen zijn stil gelegd. Waaronder ook onze kerkdiensten. Deze maatregel van de overheid geldt in elk geval tot Pinksteren (1 juni). Dat verbod betekent echter niet dat we ons stil moeten houden. Onze gesprekken kunnen doorgaan, zij het grotendeels door de telefoon. En dat doe ik in deze dagen veelvuldig. Via de computer proberen we met elkaar te vergaderen.

In Psalm 107 horen we de oproep aan Israël om de lofzang gaande te houden temidden van verdriet, rampen en tegenspoeden. Om te blijven zingen en God te loven. Jezus en zijn vrienden deden het ook, nadat ze bij elkaar waren voor het Pesachmaaltijd en voordat ze de Olijfberg opgingen. Waar Jezus aan zijn laatste lijdensweg begon.

De leden van Het Rotterdams  Philharmonisch Orkest kunnen niet bij elkaar komen om te repeteren. Toch weten ze de muziek er er in te houden. Zij maakten thuis elk een opname die ze vervolgens samensmedden tot één geheel, namelijk namelijk het bekende “Alle Menschen werden Brüder”.

Op https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=youtu.be is het resultaat te zien
Zo kunnen we een allemaal van ons laten horen, ook al zijn we aan huis gebonden. En al die stemmen bij elkaar kunnen er voor zorgen dat we ons loflied overeind houden in deze moelijke tijden.
 
Pier Prins


laatste update.: