PGMBD

ZWO

printen

ABONNEMENTSBIJDRAGE

29-02-2020

Verscheidene mensen hebben gevraagd hoe de abonnementsbijdrage 2020 voor Onderweg kan worden voldaan. Het handigste is om gewoon te wachten op de acceptgirokaart voor het bedrag van € 12,50. Die kunt u verwachten als bijlage bij het Onderwegnummer van 7 mei 2020. Als u er voor kiest niet via de acceptgiro, maar bv. via onlinebankieren te betalen, neemt u dan naast het bedrag ook de op het formulier staande IBAN van de speciale bankrekening van het kerkblad over en vermeldt u  tevens uw aangegeven ID-nummer, zodat de penningmeester weet voor welk abonnement de bijdrage bedoeld is.

Voor de abonnees van het vroegere Kerknieuws betekent het bedrag van € 12,50 een beperkte verhoging van de abonnementsprijs. Dit is een gevolg van de keuze voor verbetering van de drukkwaliteit, die meer mogelijkheden voor de redactie biedt om er een extra mooi blad van te maken. De kerkbladcommissie vertrouwt erop dat de nu gevraagde ca. één euro per maand niet te veel is voor een fraai en inhoudelijk interessant blad. Wij houden de kostprijs zo laag dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Als u graag mee wilt doen als drukker, vouwer of bezorger, meld u dan aan. In het bijzonder zoeken wij nog een penningmeester voor de kerkbladcommissie (bij voorkeur uit Sittard-Grevenbicht) en een of meer redactieleden uit Geleen-Beek-Urmond.
 
Namens de kerkbladcommissie, Wim Hoogstraten (046-4332872)

laatste update.: