PGS

ZWO

printen

BIJ DE DIENSTEN

29-02-2020

Exodus tot en met Pinksteren
Dit jaar volgen we de in Veertigdagentijd, de Stille Week, met Pasen en in de periode na Pasen tot en met Pinksteren zoveel mogelijk de lezingen uit het Bijbelboek Exodus. Het is een boek vol namen. Vooral de naam Mozes valt veelvuldig. En eveneens de naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakt (Exodus 3: 14). Mozes hoort dan ook voortdurend Gods stem. Mozes is het die de Tien Woorden, de Tien geboden in ontvangst neemt. Het is Mozes die het volk Israël na allerlei hindernissen uit Egypte wegvoert.  Egypte is het gebied in de Bijbel waar je, als het even kan, niet moet zijn. Egypte staat in de Bijbel symbool voor de dood; je graaft er je eigen  graf. Onder leiding van Mozes maakt Israël de reis naar de vrijheid. Dat gaat echter niet vanzelf. De ene keer staat het volk stil. Dan trekt het weer op. Dan volgt er een nieuwe hindernis. maar uiteindelijk gloort er licht aan de horizon. Het is een reis waarin machteloosheid, vertwijfeling, doorzetting en hoop elkaar afwisselen. Het is een reis, een weg, die dan ook grote overeenkomsten vertoont met de weg die Jezus door dood en duisternis heen is gegaan naar het nieuwe leven: Pasen en Pinksteren!
Pier Prins
 


8 maart
Voor de tweede keer mogen we in de Johanneskerk de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht verwelkomen. Het belooft dus een muzikale dienst te worden, extra feestelijk door de doop van Noud Kolkman. Zoon van Ard en Mirjam, broertje van Lynn. We lezen uit Exodus 4 over Mozes’ terugkeer naar Egypte.
Irene Pluim
 
Op 15 maart is er in Beek een dienst waarin we, samen met de cantorij (van PGGBU), veel zullen zingen. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 staat centraal. We beginnen om 9 uur en natuurlijk is iedereen welkom!
Bertha Verkerk
 
29 maart
Niet zonder slag of stoot mag het Hebreeuwse volk Egypte verlaten. Na talloze plagen gaat het maar door, de natuur roert zich. Er zijn krachten en tegenkrachten. Het verhaal van Exodus leest als een spannend verhaal. Maar, van wie ís de aarde? Wie mag uiteindelijk heersen?  We lezen uit Exodus 9, 13-35.
Irene Pluim

laatste update.: