PGMBD

ZWO

printen

VESPER-AGAPÈ VIERINGEN THEMA: " STA OP "

28-02-2020

Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

In de veertigdagentijd wordt door de protestantse gemeentes Sittard en Geleen bezinningsmomenten georganiseerd samen met de parochie Vrangendael.  De momenten zijn dus nadrukkelijk oecumenisch van opzet. Thema’s komen aan de orde als honger, armoede en onrecht die mens en milieu overkomen; waarvan veelal de oorzaak te vinden is in onze omgang met elkaar en met de schepping. Samen zoeken we steun en moed, en putten daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd. We houden ons hiermee bezig in de vorm van een Vesperviering. De plaats van samenkomst wisselt en begint altijd om 18 uur en duurt ongeveer tot 19 uur. De eerste viering was op 4 maart. Nu volgen nog: 18 maart in de parochie Vrangendael en 1 april in de Ontmoetingskerk
Na het bezinningsmoment delen we een sobere agapè-maaltijd met elkaar. Informatie en aanmelden bij: Iet den Boer, email:  ietlittel@telenet.be; Pier Prins, email:  pier1959@gmail.com; Het Parochiecentrum tel 046-8800185 email:  parochiecentrum@online.nl; Leen Plessius tel 046-4857347  email: leen.plessius@gmail.com; Wim Hendriks 046-4755734 email: wpt_hendriks@hetnet.nl; Wilma Moelker, email:  wmcmoelker@gmail.com 

Graag vooraf aanmelden in verband met de maaltijd-voorbereidingen.laatste update.: