PGMBD

ZWO

printen

VAN DE DIACONIE: UW HULP GEVRAAGD

02-02-2020

Kortgeleden kregen we bij de diaconie de volgende hulpvraag: een Pakistaanse man, die nu in het AZC in Echt verblijft, heeft, na jaren wachten, een verblijfsvergunning gekregen en zal, als alles goed gaat, een woning in Beek krijgen.Zijn gezin, echtgenote en 4 kinderen verblijven nog in het land van herkomst. Ze zwerven van het ene adres naar het andere. Ze mogen nu ook naar Nederland komen. De papieren zijn geregeld, maar er was nog één probleem: het geld voor de reis. Daarbij gaat het om zo’n € 2.400, -Een deel van dit bedrag is toegezegd vanuit gemeentes in Tilburg en Alphen a/d Rijn, wij als gezamenlijke diaconie hebben toegezegd het bedrag aan te vullen.

Mogen we u als gemeenteleden vragen om hierbij te helpen door een gift over te maken op de rekening van de diaconie? Dat kan bij de diaconie van Sittard-Grevenbicht of van Geleen-Beek-Urmond.

Graag t.n.v.  Diaconie te Sittard, NL 24 INGB 0001038555 , of:
t.n.v.  College van Diakenen Prot Gem Geleen Beek Urmond,    rekeningnummer:  NL57INGB0001038640


Wilt u daarbij de vermelding Project P zetten.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.


laatste update.: