PGMBD

ZWO

printen

COLLECTES

06-01-2020

5 JANUARI: HET LEGER DES HEILS
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” Het Leger des Heils deelt het geloof, zoals dat hierboven beschreven staat, met vele christenen wereldwijd. Zij brengen wel hun eigen accenten aan. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, ondernemen ze actie zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. Ze willen strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Wilt u hun werk steunen? Dat kan! In de collecte van 05-01-2020, van harte bij u aanbevolen.
 
 


19 JANUARI: RUDOLPH STICHTING
De Rudolphstichting zet zich in om elk uithuisgeplaatst kind de kans te geven om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Ze ontwikkelen vernieuwende projecten in de jeugdzorg, ondersteunen gezinshuizen in heel Nederland en ze zetten zich in voor Jeugddorp De Glind door (duurzame) voorzieningen te subsidiëren. Ze helpen uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die vaak (te) veel hebben meegemaakt. Veel van hen hebben gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. De omstandigheden zijn zo dat zij niet meer thuis wonen. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met anderen. Door samen te werken zorgen ze ervoor dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van de kinderen en jongeren. Wilt u hen helpen om deze projecten en programma’s uit te voeren steunt u hen dan in de collecte van 19-02-2020.


laatste update.: