PGS

ZWO

printen

STICHTING ROSA LIMA SITTARD NA 25 JAAR OPGEHEVEN

06-01-2020

Op initiatief van vredesbeweging, kerken en wereldwinkel werd 25 jaar geleden Stichting Sittard-Rosa-Lima opgericht. Namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht is Leen Plessius lang medebestuurslid geweest. Niemand vermoedde op dat moment dat dit initiatief om een brug te slaan tussen Sittard en Lima in de loop van de jaren door zoveel mensen ondersteund werd. Veel betrokken mensen in Sittard en omgeving, en strijdbare mensen, vooral vrouwen, in de sloppenwijk Comas in Lima, Peru. Door de Stichting werden al die jaren eetplaatsen en andere projecten in de sloppenwijk gefinancierd.

Pater Jan Brinkhof, vanuit Nederland werkzaam in Comas, was al die jaren de contactpersoon voor de Stichting; de eerste jaren waren er ook zusters van de Goddelijke Voorzienigheid betrokken. Zij zorgden ervoor dat de projecten die de Stichting financierde, goed werden uitgevoerd.

Pater Jan Brinkhof is heel regelmatig in Sittard geweest om over zijn werk te vertellen en te laten zien wat er met het gedoneerde geld gedaan was.
De laatste jaren waren er bij een aantal bouwprojecten forse overschrijdingen van de begrotingen. Dit werd vooral veroorzaakt door aanscherping van regelgeving van de overheid ter plekke, o.a. door gevaar van aardbevingen in het gebied. Verder vonden steeds meer mensen in het gebied betaald werk waardoor er met betaalde krachten moest worden gewerkt. Maar ook de leeftijd van Pater Jan Brinkhof ging een steeds grotere rol spelen: hij is inmiddels 80 jaar geworden, en het werd steeds zwaarder voor hem om de bouwplaatsen te bereiken om een en ander te controleren. Samen met Pater Brinkhof heeft het bestuur van de Stichting de huidige situatie bekeken.
Er is geen opvolger gevonden voor het opbouwwerk en zeker geen team om de contacten tussen de stichting en de sloppenwijk te onderhouden.
Wel zijn er verscheidene vrouwenorganisaties ontstaan in Comas, erkend door de overheid, van waaruit veel werk verzet wordt voor het welzijn van de mensen in deze enorme sloppenwijk. Uiteindelijk is besloten de stichting op te heffen.
 
 
 

We kunnen terugkijken op een zeer vruchtbare periode: er zijn 23 gaarkeukens gerealiseerd, 5 onderkomens voor vrouwenorganisaties, 6 gemeenschapshuizen en 3 jongerencentra en daarnaast nog een aantal kleinere projecten.
 
Door de steun van de vele donateurs van Stichting Rosa Lima Sittard, een aantal maatschappelijke organisaties en de gemeente Sittard-Geleen kon een bedrag van € 900.000,- geïnvesteerd worden.
 
In een boekje wat uitgegeven werd ter gelegenheid van de opheffing van de stichting spreken zowel het bestuur als ook pater Jan Brinkhof hun grote dankbaarheid uit aan iedereen die een bijdrage hieraan geleverd heeft.
Deze stichting heeft zinvol werk kunnen doen voor de mensen in Lima.

laatste update.: