PGS

ZWO

printen

Meedenken over het Beleidsplan

28-11-2019

In aanloop naar het samengaan van de PGSG en de PGGBU hebben de kerkenraden een concept-beleidsplan samengesteld. Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om dit in z’n geheel te lezen kunnen dat per mail aanvragen bij de scriba van de PGSG Germ Visser. (scriba@pgs-g.nl) Er wordt dan een persoonlijk document toegezonden.

“Een beleidsplan is al gauw een formeel document, wat nadat het geschreven is in de la belandt, zonder dat het er nog veel toe doet, “schreven de kerkenraadsvoorzitters onlangs in de beide kerkbladen. “We hopen echt dat het deze keer anders is. Dat u de tijd neemt om er doorheen te lezen. Dat u uw mening er over wilt geven. We zijn van plan om het komende jaar het beleidsplan ook op kringen en/of wijkavonden te bespreken, om zo de mening van ons allemaal op te halen. En wat we vooral willen is de plannen die we maken ook uit gaan voeren. Kerk-zijn, dat doe je samen. Toch?”laatste update.: