PGMBD

ZWO

printen

COLLECTE STICHTING INLIA OP ZONDAG 20 OKTOBER

20-10-2019

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

INLIA werd opgericht in 1968 als dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze kerkgemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.

INLIA biedt ondersteuning aan kerken met advies en deskundigheidsbevordering. De organisatie kan asielzoekers in nood juridisch of maatschappelijk ondersteuning bieden, kan bemiddelen naar medische zorg of kan helpen om een nieuw toekomstperspectief te realiseren in het land van herkomst of een ander land waar mensen veilig heen kunnen.

Verder worden er door INLIA problemen gesignaleerd en geanalyseerd, er wordt gewerkt aan creatieve en werkbare oplossingen en aan de uitvoering daarvan. INLIA wil, als partner van mensen, werken aan een rechtvaardige samenleving voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel.

Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt ook een gift overmaken op bankrekening nr. NL47 INGB 0005 8728 15 t.n.v. Stichting INLIA. Dank u wel voor uw hulp.
 
 


laatste update.: