PGS

ZWO

printen

STARTZONDAG EEN GOED VERHAAL"

06-09-2019

Op 22 september 2019 om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk starten we het seizoen met "Een goed verhaal" Elkaar verhalen vertellen, dat doen we allemaal. Want iedereen heeft wel iets te vertellen. Er zijn mensen die prachtige verhalen kunnen vertellen. Over vroeger. Over hun eigen levensgeschiedenis. Maar ook over wat er nu speelt.

In de kerk worden eveneens verhalen verteld. Op zondag bij het koffiedrinken bijvoorbeeld, of op huisbezoeken, maar ook in de diverse (Bijbel en gespreks-)kringen die we kennen. 
En in ons midden hebben we een prachtig verhalenboek, namelijk de Bijbel. De Bijbel kent een echte vertelcultuur. Dat zien we bijvoorbeeld bij Jezus. Graag vertelt hij gelijkenissen aan mensen die bij hem zijn.
Het Bijbelse verhaal is dan ook ons begin en onze bron. En in de kerk hebben we heel wat te vertellen. Die verhalen gaan ergens over. Verhalen zijn samenbindend en stichten gemeenschap.
 
Op de Startzondag staat het goede verhaal centraal. We luisteren in de dienst naar twee korte gelijkenissen van Jezus, waarin hij vertelt over zout en licht (Matteüs 5: 13 - 16).
Daarnaast willen we op deze Startzondag graag laten zien wat de verschillende kringen en (werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. De bedoeling is dat mensen (opnieuw) kennis kunnen maken met de kringen en de activiteiten in beide gemeenten.
 
We willen het “goede verhaal” tijdens de kerk zichtbaar maken door in de kerkzaal een kring van tafels te plaatsen. Waarbij elke tafel één of meerdere kringen of activiteiten omvat. En waarbij vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen ons hun verhalen en ervaringen kunnen vertellen.
 

Zo is er een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of het actualiteitencafé ons vertellen wat ze met elkaar beleven in deze groep.
Of een tafel waar mensen van het pastoraat of het jeugdwerk ons iets kunnen vertellen over wat zij meemaken in de dingen die ze doen.
Of een tafel waar mensen die betrokken zijn bij de Springdiensten of  Openkerk / Emmaplein 50 vertellen wat zij meemaken. 
Zo staan er meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de verhalen gedeeld kunnen worden
 
De kerkdienst op Startzondag is dit jaar in de Ontmoetingskerk.
De cantorij van de kerk van Geleen-Beek-Urmond verleent medewerking
Na afloop is er koffie en thee en zijn er “kletskoppen” !
Van harte welkom op Startzondag!

laatste update.: