PGMBD

ZWO

printen

Amnesty International: schrijfactie juni 2019

01-06-2019

Het slachtoffer van mensenrechtenschendingen dat u in deze informatiebrief aantreft kunt u helpen met een verzoek aan of een protest bij de betreffende autoriteiten.

Neem bijgaande brieven mee naar huis, voorzie ze van:

  • plaats, datum
  • afzender: handtekening, naam en volledig adres
  • benodigde porto (zie deze info)

en stuur ze naar het in de brief aangegeven adres.

U kunt de brieven natuurlijk ook overschrijven wanneer u dat persoonlijker vindt.

Ahmed Mansoor was een van de weinige mensen in de Verenigde Arabische Emiraten die zich nog durfde uit te spreken over de mensenrechten schendingen in zijn land.
Hij schreef hierover op zijn blog en sociale media.
Ook gaf hij interviews aan buitenlandse media.
Dit werd hem niet in dank afgenomen.

In 2018 kreeg hij tien jaar cel omdat hij onder meer valse informatie zou hebben gepubliceerd met het doel de reputatie van de Verenigde Arabische Emiraten te schaden.

Het ziet er naar uit dat de autoriteiten Ahmed Mansoor’s onterechte straf nog niet voldoende vinden. Zij proberen hem nog eens extra te straffen door zijn leven in de gevangenis ondragelijk te maken.
Zo zit hij al sinds zijn arrestatie in maart 2017 in eenzame opsluiting.
Dit kan worden gezien als een vorm van marteling.


Goed nieuws!          Goed nieuws!        Goed nieuws!
De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din kwam op 25 april 2019 vrij. Ze zat bijna twee jaar vast zonder ooit een proces te hebben gehad.Hanan Badr el-Din zet zich met haar organisatie in voor de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen. Op 6 mei 2017 bezocht ze in een gevangenis net buiten de Egyptische hoofdstad Caïro een man die eerder was verdwenen, maar weer was opgedoken in de gevangenis.
Ze hoopte van hem informatie te krijgen over het lot van haar man, die in 2013 verdween. Tijdens het bezoek werd ze gearresteerd. Badr el-Din werd ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de in Egypte verboden Moslimbroederschap, die door de overheid als terroristische organisatie wordt gezien.
Zij is wel nog steeds op zoek naar haar man.

Wilt u meer weten over Amnesty International? Kijk dan op de website: www.amnesty.nl.
Wijzigingen/opmerkingen/suggesties graag doorgeven aan:
Henny Veldman-Klunder: dickveldman30442@gmail.com
Portokosten: in NL 1 of  € 0,87.   Buiten NL: Internationaal 1 of € 1,45


laatste update.: